Начало

Предмет на дейност

"Флийт Мениджър" - ООД подготвя, развива и предоставя на клиентите си завършен продукт в областа на автомобилният мениджмънт . Продукт, съобразен от една страна с действащата нормативна база в сектора, от друга страна – с бизнес спецификата на конкретната фирма или организация.

"Флийт Мениджър" - ООД предлага на партньорите си коректност, честни взаимоотношения, ясни правила и своевременни профисионални асистенции при ежедневните Ви контакти с нелеката и разнообразна материя на автомобилния транспорт.


Цели

В продължение на години трупан от профисионалисти опит в областа на автомобилния транспорт, отчитайки изискванията произтичащи от динамиката на съвременния автомобилен мениджмънт, " Флийт Мениджър "- ООД си е поставила целта да обезпечи всички нужди на клиентите си, произтичащи от ежедневната им експлоатация на : автомобилна,селскостопанска, строителна, специализирана или друг вид техника, за осигуряване на един надежден автопарк с висок коефициент на ефективност.

Изхождайки от разбирането, че всяка организация притежава специфика определяща идентичността и, "Флийт Мениджър" - ООД не предлага "стандартен пакет" на услугите си . "Флийт Мениджър" - ООД предлага пълен комплект от услуги в областа на автомобилния мениджмънт, но КЛИЕНТА определя конкретния пакет, ползувайки се от професионалните асистенции на специалистите ни.

Партньори в дейноста ни по обезпечаване на поетите ангажименти към Вас са лизингови и застрахователни дружества, сервизни комплекси, водещи фирми доставчици на автомобили и резервни части за тях. Предоставяйки мениджмънта на автопарка си в наши ръце, Вие пестите време, нерви и пари – добра инвестиция, която да насочите към основната си дейност.